Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 411
ประชุมคณะกรรมกา...
ร่วมกิจกรรมทำบุ...
ประชุมพนักงานปร...
กิจกรรมทำบุญตัก...
โครงการ “รวมใจภ...
ร่วมอำนวยความสะ...
มอบชุดหลอดไฟฟ้า...
ร่วมตรวจสอบอาคา...
ลงพื้นที่ชุมชนเ...
ผู้บังคับการศูน...
ร่วมกันจับสุนัข...
ร่วมพิธีวางพวงม...
ลงพื้นที่ดูความ...
โครงการปล่อยพัน...
พบประชาชน หมู่ท...
นายกฯ ลงพื้นที่...
ตรวจร้านค้าชุมช...
เข้าปฎิบัติการร...
ลงพื้นที่ร่วมกั...
ร่วมประชุมจัดทำ...
ประชุมปรึกษาหาร...
ร่วมงานทอดกฐินส...
ประชุมประจำเดือ...
ยินดีต้อนรับ นา...
ยินดีต้อนรับ น...
โครงการประเพณีล...
ทอดกฐินสามัคคี ...
โครงการประเพณีล...
พิธีเปิดโครงการ...
ร่วมพิธีรดน้ำศพ...
ร่วมมอบแป้นบาสเ...
ร่วมประชุมกองทุ...
ถวายเงินรายได้จ...
ร่วมประชุมส่วนร...
ประชุมคณะกรรมก...
ร่วมต้อนรับคณะ...
โครงการรวมพลังส...
ประชุมกองทุนหล...
ประชุมสภา สมัย...
งานเลี้ยงส่งข้า...
ประชุมคณะกรรมกา...
โครงการปล่อยพัน...
ร่วมแสดงความยีน...
ร่วมส่งตัวข้ารา...
ร่วมส่งตัวข้ารา...
ปล่อยเต่าทะเลคื...
ร่วมกิจกรรมปลูก...
โครงการสุขเอี่ย...
ร่วมกิจกรรมทำบุ...
ร่วมทำบุญถวายภั...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมหัวหน้าส่...
โครงการหน่วยบำบ...
โครงการวันเด็กแ...
กิจกรรมและสนับส...
วันเด็กแห่งชาติ...
วันเด็กแห่งชาติ...
วันเด็กแห่งชาติ...
ประชุมคณะกรรมกา...
งานพัฒนาชุมชน เ...
โครงการหน่วยบำบ...
เสาร์ที่สอง ของ...
ปรึกษาหารือแนวท...
โครงการเฉลิมพระ...
โครงการฝึกอาชีพ...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมหัวหน้าส่...
ลงพื้นที่ตรวจสอ...
ประชุมคณะกรรมกา...
โครงการองค์การบ...
สวดพระอภิธรรมศพ...
นายอำเภอสัตหีบ ...
ร่วมพิธีเปิดงาน...
ร่วมประชุมกองทุ...
ร่วมประชุมผู้บร...
โครงการเรียนรู้...
ร่วมประชุมสภาเท...
ยินดีต้อนรับคณะ...
เข้าร่วมประชุมห...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประดับยศให้นายพ...
ประชุมคณะกรรมกา...
โครงการศึกษาเรี...
โครงการศึกษาเรี...
มอบของรางวัลสนั...
ประชุมการดำเนิน...
ดูงานโครงการก่อ...
กิจกรรมกำจัดวัช...
โครงการการแข่งข...
โครงการสนับสนุน...
โครงการประชุมเช...
ประชุมหัวหน้าส่...
ลงพื้นที่ตรวจเย...
ลงพื้นที่ตรวจเย...
ประชุมประชาคมชุ...
ประชุมประชาคมชุ...
ประชุมประชาคมชุ...
ร่วมประชุมประชา...
พิธีรับมอบนโยบา...
ประชุมประชาคม ช...
โครงการการแข่งข...
โครงการอบรมภาษา...
ประชุมประชาคมชุ...
ประชุมคณะกรรมกา...
ลงนามบันทึกข้อต...
ประชุมประชาคมชุ...
ประชุมประชาคมชุ...
โครงการการแข่งข...
ประชุมพิจารณาคว...
โครงการประชุมปร...
ต้อนรับคณะศึกษา...
โครงการเฉลิมพระ...
ลงพื้นที่ตรวจสอ...
พิธีถวายเครื่อง...
ประชุมหัวหน้าส่...
โครงการอบรมภาษา...
ลงพื้นที่ตรวจสอ...
โครงการสอนว่ายน...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมคณะกรรมกา...
ลงพื้นที่ตรวจส...
โครงการจุดบริกา...
พิธีสรงน้ำพระแล...
รางวัลคนดีศรีเม...
ประชุมเพื่อเตรี...
พิธีรดน้ำศพ นาย...
โครงการประเพณีส...
พิธีบันทึกข้อตก...
ฟังสวดพระอภิธรร...
ลงพื้นที่เยี่ยม...
พิธีประชุมเพลิง...
โครงการจัดงานวั...
ต้อนรับคณะศึกษา...
ลงพื้นที่เยี่ย...
โครงการฝึกอาชีพ...
ลงพื้นที่ตรวจสอ...
ประชุมวิชาการสั...
ต้อนรับคณะศึกษา...
ประชุมเรื่องปัญ...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมรับฟังนโย...
โครงการสอนว่ายน...
ประชุมหัวหน้าส่...
ประชุมการแก้ไขป...
ประชุมคณะกรรมกา...
โครงการหน้าบ้าน...
ร่วมเชียร์และให...
โครงการศึกษาเรี...
วันที่ 24-26 พ...
ประชุมสภาเทศบาล...
ร่วมปรึกษาหารือ...
ต้อนรับคณะศึกษา...
โครงการฝึกอบรมก...
โครงการจัดประชุ...
กิจกรรมบำเพ็ญปร...
งานฌาปนกิจศพ นา...
ร่วมประชุมหัวหน...
ต้อนรับคณะศึกษา...
ต้อนรับคณะศึกษา...
ประชุมหัวหน้าส่...
เทศบาลตำบลเกล็ด...
ประชุมคณะกรรมกา...
กิจกรรมกำจัดวัช...
โครงการอบรมจริย...
ประชุมจัดทำร่าง...
ต้อนรับคณะศึกษา...
ลงพื้นที่เยี่ยม...
โครงการวันวันต่...
ร่วมเชียร์และให...
โครงการฝึกอบรมห...
ประชุมพิจารณาร่...
โครงการสายใยครอ...
ร่วมงานพระราชทา...
ร่วมประชุมปรึกษ...
ร่วมประชุมหัวหน...
ประชุมหัวหน้าส่...
ลงพื้นที่เยี่ยม...
ประชุม "การจัดท...
ประชุมคณะกรรมกา...
โครงการอบรมทบทว...
โครงการอบรมทบทว...
โครงการอบรมทบทว...
โครงการอบรมทบทว...
ลงพื้นที่ตรวจสอ...
พิธีเปิดสำนักทะ...
จัดประชุมพิจาร...
โครงการอนามัยศู...
โครงการนันทนากา...
โครงการประเพณีแ...
โครงการฝึกอาชีพ...
โครงการคืนพื้นท...
ประชุมหัวหน้าส่...
กิจกรรมทำบุญตัก...
พิธีถวายเครื่อง...
ประชุมสภาเทศบาล...
ยินดีต้อนรับคณะ...
ประชุมวิชาการแล...
ประชุมคณะกรรมกา...
ประชุมสภาเทศบาล...
พิธีรับมอบเงินพ...
โครงการองค์การบ...
โครงการอบรมภาษา...
ประชุมหัวหน้าส่...
พิธีรับมอบเข็มก...
ประชุมหัวหน้าส่...
กิจกรรมกำจัดวัช...
โครงการลดขยะตาม...
ประชุมเพื่อดำเน...
ร่วมต้อนรับ นาย...
โครงการประชุมเช...
ประชุมปรึกษาหาร...
กองช่าง เทศบาลต...
ลงพื้นที่ซ่อมแซ...
ประชุมการควบคุม...
ประชุมตามโครงกา...
ประชุมเพื่อพิจา...
สัมนาสร้างความส...
ประชุมปรึกษาหาร...
พิธีรดน้ำศพ นาย...
ประชุมพิจารณาร่...
ประชุมหัวหน้าส่...
สวดพระอภิธรรมศพ...
เวทีชุมชน ตามโค...
ประชุมสภาเทศบาล...
ร่วมทำบุญถวายภั...
ร่วมทำบุญถวายภั...
 
 
 
Powered by Phoca Gallery