Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556

.....สืบเนื่องมาจากความเดือดร้อนในเรื่องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชนและที่ผ่านมาบุคลากรของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำในชุมชน ซึ่งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 ชุมชน อาทิ ชุมชนเนินสามัคคี  ชุมชนทรายแก้ว ชุมชนเขาช้าง ชุมชนบ้านเขากระทิง ชุมชนบ้านหนองหิน  ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2. .5
2. .5
Image Detail
m7
m7
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery