Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2556

......วันพุธที่ 14 เดือน สิงหาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2556 - (การอบรมให้ความรู้ในห้องประชุม) - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร ในการดำเนินการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2556  อีกทั้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ ฯลฯ

dsc_0007
dsc_0007
Image Detail
dsc_0008
dsc_0008
Image Detail
dsc_0019
dsc_0019
Image Detail
dsc_0131
dsc_0131
Image Detail
dsc_0174
dsc_0174
Image Detail
dsc_0183
dsc_0183
Image Detail
dsc_0186
dsc_0186
Image Detail
dsc_0259
dsc_0259
Image Detail
dsc_0262
dsc_0262
Image Detail
dsc_0274
dsc_0274
Image Detail
dsc_0280
dsc_0280
Image Detail
dsc_0281
dsc_0281
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery