Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556

.....วันจันทร์ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 จากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลงจนน่าวิตก และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจนเห็นได้ชัด เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕6 ขึ้น  เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ จึงได้กำหนดให้สถาบันการศึกษา เป็นเป้าหมายแรกในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วต่อไป

dsc_0306
dsc_0306
Image Detail
dsc_0307
dsc_0307
Image Detail
dsc_0308
dsc_0308
Image Detail
dsc_0310
dsc_0310
Image Detail
dsc_0311
dsc_0311
Image Detail
dsc_0317
dsc_0317
Image Detail
dsc_0318
dsc_0318
Image Detail
dsc_0327
dsc_0327
Image Detail
dsc_0329
dsc_0329
Image Detail
dsc_0331
dsc_0331
Image Detail
dsc_0343
dsc_0343
Image Detail
dsc_0348
dsc_0348
Image Detail
dsc_0350
dsc_0350
Image Detail
dsc_0353
dsc_0353
Image Detail
dsc_0370
dsc_0370
Image Detail
dsc_0373
dsc_0373
Image Detail
dsc_0400
dsc_0400
Image Detail
dsc_0401
dsc_0401
Image Detail
dsc_0403
dsc_0403
Image Detail
dsc_0405
dsc_0405
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery