Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556

.....วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. นายเกษม ยังศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำนึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตรและการท่องเที่ยวของพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ประวัติโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส.80-วัดญาณสังวราราม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้บริหารพนักงานสวนนงนุชพัทยา ช้างจากสวนนงนุชพัทยาร่วมเก็บขยะไหล่ทางจำนวน 5 เชือก นอกจากนี้สวนนงนุชพัทยาได้จัดรถชมวิวพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวชมสวนและแปลงผักที่มีการบริหารจัดการนำขยะมาหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักอย่างครบวงจร ณ บริเวณทางเข้าสวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 
 
 
Powered by Phoca Gallery