Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์และธูป ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์และธูป ประจำปีงบประมาณ 2556

.....วันอังคารที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และธูป ประจำปี 2556 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีกินมีใช้ มีรายได้เสริม รู้จักนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีออกมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และท้องถิ่น มีความมั่นคงทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการเงิน ตลอดจนสนับสนุน และให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

dscf8691
dscf8691
Image Detail
dscf8698
dscf8698
Image Detail
dscf8699
dscf8699
Image Detail
dscf8704
dscf8704
Image Detail
dscf8726
dscf8726
Image Detail
dscf8728
dscf8728
Image Detail
dscf8732
dscf8732
Image Detail
dscf8733
dscf8733
Image Detail
dscf8747
dscf8747
Image Detail
dscf8750
dscf8750
Image Detail
dscf8752
dscf8752
Image Detail
dscf8755
dscf8755
Image Detail
dscf8757
dscf8757
Image Detail
dscf8764
dscf8764
Image Detail
dscf8790
dscf8790
Image Detail
dscf8791
dscf8791
Image Detail
dscf8804
dscf8804
Image Detail
dscf8809
dscf8809
Image Detail
dscf8822
dscf8822
Image Detail
dscf8837
dscf8837
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery