Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการฝึกอบรมการนำขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการฝึกอบรมการนำขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556

.....วันศุกร์ที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการนำขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2556 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพหลัก หรือประกอบอาชีพเสริมของประชาชนในชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชน นำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

dscf848
dscf848
Image Detail
dscf8412
dscf8412
Image Detail
dscf8416
dscf8416
Image Detail
dscf8417
dscf8417
Image Detail
dscf8421
dscf8421
Image Detail
dscf8422
dscf8422
Image Detail
dscf8426
dscf8426
Image Detail
dscf8427
dscf8427
Image Detail
dscf8431
dscf8431
Image Detail
dscf8432
dscf8432
Image Detail
dscf8433
dscf8433
Image Detail
dscf8434
dscf8434
Image Detail
dscf8435
dscf8435
Image Detail
dscf8436
dscf8436
Image Detail
dscf8438
dscf8438
Image Detail
dscf8439
dscf8439
Image Detail
dscf8441
dscf8441
Image Detail
dscf8443
dscf8443
Image Detail
dscf8446
dscf8446
Image Detail
dscf8447
dscf8447
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery