Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556

.....วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2556 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

dsc05829
dsc05829
Image Detail
dsc05840
dsc05840
Image Detail
dsc05846
dsc05846
Image Detail
dsc05904
dsc05904
Image Detail
dsc05920
dsc05920
Image Detail
dsc05940
dsc05940
Image Detail
dsc05953
dsc05953
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery