Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 370

วันพุธที่ 29  กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 สืบเนื่องจากวันเข้าพรรษา หรือเทศกาลเข้าพรรษา ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย  ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์ และคนทั่วไปได้ สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด  3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปี ที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย ดังนั้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จึงได้จัดทำโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบต่อไป โดยเริ่มแห่เทียนไปทอดที่วัดใหม่อยู่สงัด วัดเขาชีจรรย์  และวัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

dsc_6342_resize
dsc_6342_resize
Image Detail
dsc_6345_resize
dsc_6345_resize
Image Detail
dsc_6347_resize
dsc_6347_resize
Image Detail
dsc_6350_resize
dsc_6350_resize
Image Detail
dsc_6352_resize
dsc_6352_resize
Image Detail
dsc_6355_resize
dsc_6355_resize
Image Detail
dsc_6360_resize
dsc_6360_resize
Image Detail
dsc_6370_resize
dsc_6370_resize
Image Detail
dsc_6371_resize
dsc_6371_resize
Image Detail
dsc_6372_resize
dsc_6372_resize
Image Detail
dsc_6381_resize
dsc_6381_resize
Image Detail
dsc_6391_resize
dsc_6391_resize
Image Detail
dsc_6401_resize
dsc_6401_resize
Image Detail
dsc_6408_resize
dsc_6408_resize
Image Detail
dsc_6411_resize
dsc_6411_resize
Image Detail
dsc_6413_resize
dsc_6413_resize
Image Detail
dsc_6414_resize
dsc_6414_resize
Image Detail
dsc_6415_resize
dsc_6415_resize
Image Detail
dsc_6422_resize
dsc_6422_resize
Image Detail
dsc_6423_resize
dsc_6423_resize
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery