Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ 2556

.....เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

dsc05688
dsc05688
Image Detail
dsc05692
dsc05692
Image Detail
dsc05702
dsc05702
Image Detail
dsc05706
dsc05706
Image Detail
dsc05715
dsc05715
Image Detail
dsc05719
dsc05719
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery