Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2558

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2558 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว มีภูมิทัศน์หน้าบ้านของแต่ละหลังคาเรือนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลและประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมตัดกิ่งไม้ไหล่ทางและชุมชน ตลอดจนการรณรงค์รักษาความสะอาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลอย่างยั่งยืน

01.dsc_0227_resize
01.dsc_0227_res...
Image Detail
dsc_0181_resize
dsc_0181_resize
Image Detail
dsc_0190_resize
dsc_0190_resize
Image Detail
dsc_0191_resize
dsc_0191_resize
Image Detail
dsc_0200_resize
dsc_0200_resize
Image Detail
dsc_0202 - copy_resize
dsc_0202 - copy...
Image Detail
dsc_0211_resize
dsc_0211_resize
Image Detail
dsc_0212 - copy_resize
dsc_0212 - copy...
Image Detail
dsc_0215_resize
dsc_0215_resize
Image Detail
dsc_0216_resize
dsc_0216_resize
Image Detail
dsc_0221_resize
dsc_0221_resize
Image Detail
dsc_0225_resize
dsc_0225_resize
Image Detail
dsc_0230_resize
dsc_0230_resize
Image Detail
dsc_0235_resize
dsc_0235_resize
Image Detail
dsc_0240_resize
dsc_0240_resize
Image Detail
dsc_0241_resize
dsc_0241_resize
Image Detail
dsc_0252_resize
dsc_0252_resize
Image Detail
dsc_0255_resize
dsc_0255_resize
Image Detail
dsc_0262_resize
dsc_0262_resize
Image Detail
dsc_0263_resize
dsc_0263_resize
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery