Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556

.....วันอังคารที่ 18 เดือน มิถุนายน 2556 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชีจรรย์ และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกล็ดแก้ว โดยมีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

dsc06375
dsc06375
Image Detail
dsc06381
dsc06381
Image Detail
dsc06399
dsc06399
Image Detail
dsc06409
dsc06409
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery