Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558

Warning: Creating default object from empty value in /home/kledkaew/domains/kledkaew.go.th/public_html/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/image/imagefront.php on line 370

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชมรมผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558 ด้วยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดทำโครงการการดังกล่าว เนื่องในวันที่24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่น การทำบุญถวายเพลพระจำนวน 10 รูป การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน รวมทั้งกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดระเบียบสถานที่ภายในเทศบาล ให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (รูปภาพ ตอน เปิดโครงการฯ)

dsc_2706_resize
dsc_2706_resize
Image Detail
dsc_2708_resize
dsc_2708_resize
Image Detail
dsc_2785_resize
dsc_2785_resize
Image Detail
dsc_2789_resize
dsc_2789_resize
Image Detail
dsc_2798_resize
dsc_2798_resize
Image Detail
dsc_2801_resize
dsc_2801_resize
Image Detail
dsc_2848_resize
dsc_2848_resize
Image Detail
dsc_2853_resize
dsc_2853_resize
Image Detail
dsc_2865_resize
dsc_2865_resize
Image Detail
dsc_2911_resize
dsc_2911_resize
Image Detail
dsc_2944_resize
dsc_2944_resize
Image Detail
dsc_3026_resize
dsc_3026_resize
Image Detail
dsc_3109_resize
dsc_3109_resize
Image Detail
dsc_3116_resize
dsc_3116_resize
Image Detail
dsc_3117_resize
dsc_3117_resize
Image Detail
dsc_3150_resize
dsc_3150_resize
Image Detail
dsc_3268_resize
dsc_3268_resize
Image Detail
dsc_3269_resize
dsc_3269_resize
Image Detail
dsc_3273_resize
dsc_3273_resize
Image Detail
dsc_3277_resize
dsc_3277_resize
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery