Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 ประชุมประชาคมชุมชนเขาช้าง ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนเขาช้าง ประจำปี 2558 ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดการประชุมเวทีประชาคมของแต่ละชุมชนเพื่อนำปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน นำไปจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโยนำเป็นโครงการต่างๆที่อยู่ในแผนพัฒนานำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ณ สโมสรชั้นประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

dsc_2441_resize
dsc_2441_resize
Image Detail
dsc_2444_resize
dsc_2444_resize
Image Detail
dsc_2445_resize
dsc_2445_resize
Image Detail
dsc_2446_resize
dsc_2446_resize
Image Detail
dsc_2447_resize
dsc_2447_resize
Image Detail
dsc_2448_resize
dsc_2448_resize
Image Detail
dsc_2454_resize
dsc_2454_resize
Image Detail
dsc_2455_resize
dsc_2455_resize
Image Detail
dsc_2456_resize
dsc_2456_resize
Image Detail
dsc_2457_resize
dsc_2457_resize
Image Detail
dsc_2458_resize
dsc_2458_resize
Image Detail
dsc_2465_resize
dsc_2465_resize
Image Detail
dsc_2466_resize
dsc_2466_resize
Image Detail
dsc_2467_resize
dsc_2467_resize
Image Detail
dsc_2468_resize
dsc_2468_resize
Image Detail
dsc_2474_resize
dsc_2474_resize
Image Detail
dsc_2475_resize
dsc_2475_resize
Image Detail
dsc_2476_resize
dsc_2476_resize
Image Detail
dsc_2477_resize
dsc_2477_resize
Image Detail
dsc_2478_resize
dsc_2478_resize
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery