Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2558 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558" โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และส่วนราชการต่างๆของจังหวัดชลบุรี มาร่วมให้บริการประชาชนตามโครงการฯ  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดภารกิจหลายประการให้ประทรวงมหาดไทยรับมาปฏิบัติ ขับเคลื่อนขยายผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดทำโครงการฯดังกล่าว ณ วัดสามัคคีบรรพต(วัดบางเสร่นอก) หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

dsc_0001_resize
dsc_0001_resize
Image Detail
dsc_0004_resize
dsc_0004_resize
Image Detail
dsc_0025_resize
dsc_0025_resize
Image Detail
dsc_0029_resize
dsc_0029_resize
Image Detail
dsc_0041_resize
dsc_0041_resize
Image Detail
dsc_0055_resize
dsc_0055_resize
Image Detail
dsc_0057_resize
dsc_0057_resize
Image Detail
dsc_0063_resize
dsc_0063_resize
Image Detail
dsc_0070_resize
dsc_0070_resize
Image Detail
dsc_0087_resize
dsc_0087_resize
Image Detail
dsc_0090_resize
dsc_0090_resize
Image Detail
dsc_0103_resize
dsc_0103_resize
Image Detail
dsc_0105_resize
dsc_0105_resize
Image Detail
dsc_0144_resize
dsc_0144_resize
Image Detail
dsc_0166_resize
dsc_0166_resize
Image Detail
dsc_8945_resize
dsc_8945_resize
Image Detail
dsc_8961_resize
dsc_8961_resize
Image Detail
dsc_8964_resize
dsc_8964_resize
Image Detail
dsc_8967_resize
dsc_8967_resize
Image Detail
dsc_8992_resize
dsc_8992_resize
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery