Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี 2556

.....วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน สิงหาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี 2556 จัดอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระบุรี กิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ณ ห้องสัมมนาจัดเลี้ยง ฮอลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2556 โดยเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแบบเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ และรับความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อสถานการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการบริการการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วสืบไป


dsc_002
dsc_002
Image Detail
dsc_0057
dsc_0057
Image Detail
dsc_0127
dsc_0127
Image Detail
dsc_0170
dsc_0170
Image Detail
dsc_0201
dsc_0201
Image Detail
dsc_0215
dsc_0215
Image Detail
dsc_0341
dsc_0341
Image Detail
dsc_0344
dsc_0344
Image Detail
dsc_0346
dsc_0346
Image Detail
dsc_0357
dsc_0357
Image Detail
dsc_0381
dsc_0381
Image Detail
dsc_0413
dsc_0413
Image Detail
dsc_0477
dsc_0477
Image Detail
dsc_0536
dsc_0536
Image Detail
dsc_0545
dsc_0545
Image Detail
dsc_0607
dsc_0607
Image Detail
dsc_0658
dsc_0658
Image Detail
dsc_0669
dsc_0669
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery