Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2556

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมากขึ้น รวมทั้งวิธีการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกวิธี การใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ำ การฉีดพ่นหมอกควัน จากความร่วมมือของประชาชนในโครงการนี้ทำให้อัตราการเจ็บป่วยและเสียจากโรคไข้เลือดออกลดลง

img_1125
img_1125
Image Detail
img_3219
img_3219
Image Detail
img_4637
img_4637
Image Detail
img_5044
img_5044
Image Detail
img_20130509_154617
img_20130509_15...
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery