Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2556

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2556 เป็นโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วร่วมกับสถานีอนามัยบ้านโค้งวันเพ็ญและ อสม. เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมว โครงการนี้จัดทำขึ้นตามแนวนโยบายระดับประเทศ โดยจัดให้มีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

img_1389
img_1389
Image Detail
img_2736
img_2736
Image Detail
img_3062
img_3062
Image Detail
img_3102
img_3102
Image Detail
img_20130313_134743
img_20130313_13...
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery