Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 2556

วันพุธที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2556 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของ อสม. ให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนตามสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยการนำ อสม. ไป ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานนอกพื้นที่ อาทิ  อสม.ประจำเทศบาลนครขอนแก่น อสม.ประจำเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นต้น รวมทั้งศึกษาดูงานการฝึกอาชีพการทำผ้าของชุมชนตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานีและการทำข้าวเกรียบของชุมชนยอดแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มความรู้ด้านประกอบอาชีพอีกทางหนึ่งให้แก่ อสม. ด้วย

dsc05809
dsc05809
Image Detail
dsc05811
dsc05811
Image Detail
dsc05836
dsc05836
Image Detail
dsc05838
dsc05838
Image Detail
dsc05853
dsc05853
Image Detail
dsc05857
dsc05857
Image Detail
dsc05865
dsc05865
Image Detail
dsc05870
dsc05870
Image Detail
dsc05945
dsc05945
Image Detail
dsc05974
dsc05974
Image Detail
dsc05998
dsc05998
Image Detail
dsc06003
dsc06003
Image Detail
dsc06039
dsc06039
Image Detail
img_5451
img_5451
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery