Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการสนับสนุนงบประมาณชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก-เกล็ดแก้ว ประจำปี 2556

โครงการสนับสนุนงบประมาณชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก-เกล็ดแก้ว ประจำปี 2556

......เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 15,000  บาท แก่ชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก-เกล็ดแก้ว ใน “โครงการไหว้พระชมวัดพัฒนาจิตใจห่วงใยผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย  จิตรกรรมไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฎิบัติธรรมเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต มีความสุขกายสบายใจ ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่างๆ ส่งเสริมการมีสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดี การพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุเกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในเครือข่ายชมรม โดยโครงการดังกล่าวจัดให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล้ดแก้ว  จำนวน 50 คน  ไปเที่ยวชมวัดและไหว้พระ  9  วัด  ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2556 โครงการดังกล่าวสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้สุงอายุเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังเป็นประสบการณ์ให้แก่ผู้สูงอายุไปบอกเล่ากับลูกหลานต่อไป

03
03
Image Detail
dscn0748
dscn0748
Image Detail
dscn0755
dscn0755
Image Detail
dscn0757
dscn0757
Image Detail
dscn0758
dscn0758
Image Detail
dscn0761
dscn0761
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery