Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 2556

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม (ไม่มีพิธีเปิด นายกฯไม่ได้ร่วมกิจกรรม) เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 และชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมได้ครบวาระเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 56 จึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ อาทิ เป็นผู้นำและแกนกลางในการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน การเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกและร่วมใจกันพัฒนา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

20130329_114436
20130329_114436
Image Detail
20130329_114607
20130329_114607
Image Detail
20130329_114855
20130329_114855
Image Detail
20130329_120756
20130329_120756
Image Detail
20130329_120831
20130329_120831
Image Detail
20130329_151203
20130329_151203
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery