Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปี 2556

.....วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน สิงหาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปี 2556 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และให้คณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนมีวิสัยทัศน์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม และสามารถนำข้อมูลที่ ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทศบาลและชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 88 คน โดยจัดอบรมสัมมนาโดยพัฒนาการอำเภอสัตหีบ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม

dsc_0013
dsc_0013
Image Detail
dsc_0032
dsc_0032
Image Detail
dsc_0100
dsc_0100
Image Detail
dsc_0105
dsc_0105
Image Detail
dsc_0133
dsc_0133
Image Detail
dsc_0141
dsc_0141
Image Detail
dsc_0142
dsc_0142
Image Detail
dsc_0233
dsc_0233
Image Detail
dsc_0271
dsc_0271
Image Detail
dsc_0277
dsc_0277
Image Detail
dsc_0368
dsc_0368
Image Detail
dsc_0388
dsc_0388
Image Detail
dsc_0412
dsc_0412
Image Detail
dsc_0419
dsc_0419
Image Detail
dsc_0423
dsc_0423
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery