Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลงานเทศบาล 2556 โครงการตัดแว่นสายตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2556

โครงการตัดแว่นสายตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2556

....วันจันทร์ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2556 นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตัดแว่นสายตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2556 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจัดทำโครงการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพสายตา ส่งเสริมการมองเห็น และให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การดูแลรักษาดวงตาอย่างไร...ไม่ให้เสื่อม” และเรื่อง   “การบำรุงรักษาสุขภาพดวงตาอย่างถูกต้อง” เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน ๑๙๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และส่งมอบแว่นตาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

dscf7695
dscf7695
Image Detail
dscf7698
dscf7698
Image Detail
dscf7701
dscf7701
Image Detail
dscf7710
dscf7710
Image Detail
dscf7714
dscf7714
Image Detail
dscf7727
dscf7727
Image Detail
dscf7729
dscf7729
Image Detail
dscf7746
dscf7746
Image Detail
dscf7749
dscf7749
Image Detail
dscf7750
dscf7750
Image Detail
dscf7751
dscf7751
Image Detail
dscf8136
dscf8136
Image Detail
dscf8139
dscf8139
Image Detail
img_2088
img_2088
Image Detail
img_2097
img_2097
Image Detail
img_2103
img_2103
Image Detail
 
 
 
Powered by Phoca Gallery