Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนปราบปรามทุจริต รายงานการติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต

.-งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล ขอสรุปรายงานข้อมูล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (30-03-63)

.-งานนิติกร  สำนักปลัดเทศบาล ขอสรุปรายงานข้อมูล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (รายละเอียดเพิ่มเติม) (30-03-63)