Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนปราบปรามทุจริต ประกาศ

แผนปราบปรามทุจริต

ประกาศ

 

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม) (30-03-63)

.-ประกาศเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว  เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาล (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม) (12-05-62)