Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home แผนปราบปรามทุจริต แผนปราบปรามทุจริต

แผนปราบปรามทุจริต

.-งานนิติกร  สำนักปลัดเทศบาล ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม) (30-03-63)