Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ

ชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ

###########################

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมประชุมกับชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นชมรมที่มีการพลิกพื้นคืนมาอีกครั้ง โดยมีการจัดทำสนามลานเรียบด้วยอิฐหินเม็ดเล็กอัดแน่น ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 4 ลู่ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมชมรมเพิ่มมากขึ้น ณ วัดใหม่อยู่สงัด ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

## ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การเลือกประธานชมรมชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ##

######### ร่วมแรงร่วมใจทำสนามเปตอง#######

### เริ่มเล่นในสนามวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ของชมรมชมรมเปตองวัดใหม่อยู่สงัดเพื่อผู้สูงอายุ ###

########################################################