Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสายสมร เสนามี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป