Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ตลาดสด

ภายในเขตเทศบาลมีตลาดสด (นัด) ตั้งอยู่บริเวณชุมชนเนินสามัคคี จำนวน 2แห่ง

การกำจัดขยะเทศบาล

มีที่ทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่ 25 ไร่

รถเก็บขยะของเทศบาลจำนวน 2 คัน พนักงานเก็บขยะ จำนวน 10 คน