Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ข้อมูลชุมชน ช.ผู้สูงอายุห้วยลึกเกล็ดแก้ว

ชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก – เกล็ดแก้ว หมู่ที่ 10 ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

.......ชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก-เกล็ดแก้ว เป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา ซึ่งมีความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะการสร้างคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

.......ประธานชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก–เกล็ดแก้ว คือนายนายเจริญ สุขเกษม ผู้จุดประกายสร้างชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก - เกล็ดแก้วอย่างมีชีวิตชีวา ประสานงานสานสัมพันธ์ รวมทั้งขับเคลื่อนให้ชมรมมีความคิดกว้างไกลไปสู่จุดมุ่งหมายของชมรม ปัจจุบันมีสมาชิก 50 – 70 ท่าน

........กิจกรรมที่สำคัญของชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก–เกล็ดแก้ว คือ การออกกำลังกายรำไท้เก๊ก ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. จะรวมตัวกันเพื่อออกกำลังกายที่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และวันอังคารกับวันพฤหัสบดีที่บ้านนางวจีราพร แทนไทสงค์ (ผู้ใหญ่มด) หมู่ที่ 10 ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันทุกครั้งก่อนการเริ่มกิจกรรมดังกล่าว หากผู้สูงอายุท่านใดมีความดันผิดปกติผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความผิดปกติของสมาชิกจะแจ้งให้ทราบทันทีและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุท่านนั้น ในระหว่างรอสมาชิกจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือการ้องเพลงคาราโอเกะ เป็นเพลงเก่าๆทำให้หวนระลึกถึงแพลงในอดีตสร้างสีสันและบรรยากาศที่ดีร่วมกัน สมาชิกบางท่านจะนำผักผลไม้ในสวนหรือขนมที่ทำเองมาจำหน่ายในราคาถูก ด้วยความรักและความห่วงใยของสมาชิกผู้สูงอายุทุกท่านทำให้การร่วมกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขเสมอมา

*******************เกร็ดความรู้สำหรับผู้สูงอายุ*******************

ภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุต่อโรคทางโภชนาการ
- โรคขาดโปรตีน และพลังงาน
- โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจ และหลอดเลือด
- โรคกระดูกพรุน

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

- อาหารทอด เนื้อสัตว์ติดมัน
- อาหารที่มีกะทิ และเนยมาก
- อาหารที่มีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด
- ชา กาแฟ
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อาหารที่ผู้สูงอายุควรบริโภค

- อาหารครบ 5 หมู่ และหลากหลาย เน้นปลา พืชผักใบเขียว และผลไม้ไม่หวานจัด
- ลักษณะของอาหารควรเป็นชนิดที่เคี้ยว และย่อยง่าย ประเภทต้ม นึ่ง ตุ๋น
- กินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น นมพร่องมันเนย ปลาเล็ก ปลาน้อย
- ใช้น้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันเมล็ดปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว) ในการประกอบอาหาร

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ

- กินอาหารครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอตามหลักโภชนาการ
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
- ทำจิตใจให้แจ่มใส
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว
- ตรวจสุขภาพช่องปาก

 

***********ประมวลภาพกิจกรรมที่ผู้สูงอายุห้วยลึก – เกล็ดแก้ว ร่วมออกกำลังกาย************

***********ประมวลภาพกิจกรรมที่ผู้สูงอายุห้วยลึก – เกล็ดแก้ว ร่วมไหว้พระ ทำบุญ***********