Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ครัวป้าสำราญ

ครัวป้าสำราญ

.....ขอแนะนำร้านอาหารอร่อย บรรยากาศดีๆ ที่ร้านครัวป้าสำราญเหมาะสำหรับครอบคัว ครัวป้าสำราญซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 29/2556  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 128/5 หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รับกรุ๊ปได้ถึง 100 คน ควบคุมดูแลกิจการโดยนางสำราญ กุตโต หมายเลขโทรศัพท์ 086-296-644