Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สวนผึ้งรีสอร์ท

สวนผึ้งรีสอร์ท

สวนผึ้งรีสอร์ท ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 128/5 หมู่ที่ 9 ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สวนผึ้งรีสอร์ท เป็นที่พักในเขตชุมชน บริการห้องพักรายวัน หมายเลขโทรศัพท์ 089–544–6626