Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว

.........“หาดทรายแก้ว” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พลเรือเอกทวีศักดิ์  โสมาภา ผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว จึงได้สั่งการให้ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่นี้ เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนของกำลังพลของกองทัพเรือ และบุคคลภายนอก โดยมีแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

.......“หาดทรายแก้ว” มีความยาวของหาดประมาณ 1,700 เมตร เป็นหาดทรายสีขาว เม็ดทรายสวยงาม นำทะเลใสสะอาด ภูมิประเทศโดยรอบจะประกอบไปด้วยป่าละเมาะที่สมบูรณ์ ท้องทะเลเป็นทรายปนปะการัง เหมาะอย่างยิ่งกับการพักผ่อนหย่อนใจ ดำน้ำ กิจกรรมหรือกีฬาชายหาด สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี (ข้อมูลเพิ่มเติม www.nrs.ac.th)

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หาดทรายแก้ว โทรศัพท์ 0 3843 6187 ต่อ 2070, 2607, ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ โทรศัพท์ 0 3843 7112 หรือ 75096, 74673 (ทร.) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

 

************************************************************************************

ภาพบรรยากาศของหาดทรายแก้ว

******************************************************************************************************************