Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สบู่สมุนไพรรางจืด

สบู่สมุนไพรรางจืด

....... “สบู่สมุนไพรรางจืด” เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มาจากโครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการล้างสารเคมีตกค้างด้วยน้ำรางจืด ของ “ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญ” ตั้งอยู่ที่ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ ระยะเวลาในการทำโครงการ 1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2556 ความคิดในการสร้างสบู่รางจืดขึ้นมาเนื่องจากคณะกรรมการของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริโภคผักผลไม้และอาหารที่มีสารเคมีตกค้างของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงได้มีการประชุม วางแผน เก็บข้อมูล ศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ทดลอง เพื่อนำสรรพคุณสมุนไพรรางจืดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

.......สมุนไพรรางจืด (อังกฤษ: Laurel clock vine, Blue trumpet vine; ชื่อวิทยาศาสตร์: Thunbergia laurifolia) เป็นชื่อของพืชสมุนไพรประเภทไม้เลื้อยหรือไม้เถา มีลักษณะเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้ เถาจะมีลักษณะเป็นข้อปล้องกลมมีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้ม ดอกจะเป็นสีม่วงอ่อนๆหรือสีคราม ออกดอกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ มีสรรพคุณทางยาในด้านการถอนพิษต่างๆ หรือใช้เป็นยาพอกบาดแผล น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ รวมถึงใช้เป็นยารับประทานเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ

รางจืดมีชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ได้แก่ กำลังช้างเผือก เครือเขาเขียว ขอบชะนาง ยาเขียว(ภาคกลาง)คาย รางเย็น (ยะลา) จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ดุเหว่า (ปัตตานี) ทิดพุด (นครศรีธรรมราช) น้ำนอง (สระบุรี) ย่ำแย้ แอดแอ (เพชรบูรณ์)

..... มีสรรพคุณ รากและใบ รับประทานเป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ใบและรากใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ ยาพอกบาดแผล ใช้สำหรับถอนพิษยาฆ่าแมลง สำหรับผู้ป่วยที่ดื่มยาฆ่าแมลงเข้าไปเป็นการบรรเทาอาการก่อนถึงโรงพยาบาล แก้พิษแอลกอฮอล์ บรรเทาอาการเมาค้าง บรรเทาอาการผื่นแพ้

.......จากการศึกษาเรื่องสมุนไพรรางจืดและกรรมวิธีในการผลิตสบู่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญ จึงได้ทดลองนำใบสดของรางจืดมาบดหยาบทาบนบาดแผลของผู้ป่วยที่แพ้สารพิษจริงและผลของการรักษาดีขึ้น จึงพัฒนามาเป็นการพอกหน้าด้วยใบสดและทำ “สบู่สมุนไพรรางจืด”

……“สบู่สมุนไพรรางจืด” ของ“ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญ”นั้นได้ทำการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และจัดจำหน่ายในราคาก้อนละ 35 บาท ขนาด 2.5 กรัม สามารถสั่งซื้อโดยตรงที่ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญและการออกร้านตามโครงการต่างๆในเขตพื้นที่ อาทิ โครงการมหกรรมปลุกกระแสสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 4 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์, รพ.สต.บางเสร่ (ทุกวันพุธ)

…..ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางธัญญลักษ์ บรรทจิตร์ (ปุ๋ม) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ 08-7142-4220 หรือ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญ 08-1864-8158

...............................................................................................................................................

ภาพการประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำรางจืด

...........................................................................................................................................

ภาพการผลิต "สบู่สมุนไพรรางจืด" ของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโค้งวันเพ็ญ

.................................................................................................................................................