Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home กระปุกออมสินเซรามิกทหารเรือ

กระปุกออมสินเซรามิคชุดทหารเรือ

....กระปุกออมสินเซรามิคชุดทหารเรือ เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนายพิสันต์ เถื่อนทอง และนางวรรษทร เถื่อนทอง (ภรรยา) อยู่บ้านเลขที่ 207/2 หมู่ที่ 10 ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินเซรามิคชุดทหารเรือ มีรูปแบบให้เลือกมากมาย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เริ่มผลิตภัณฑ์ตั่งแต่ พ.ศ. 2556 ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและดูแบบจากสินค้าในท้องตลาด ทดลองทำหลายแบบจนได้รูปแบบที่พอใจ จึงทำส่งที่กิจการปูนปั้น ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ราคากระปุกออมสินขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของตัวกระปุกออมสิน ถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการรับจ้างต่อเติมบ้าน ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ 082-686-6130

 

 

......................................................................................................

...........................................................................................................................................