Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผลไม้ส่งโรงงาน

ผลไม้ส่งโรงงาน

...นายรัชชานนท์ ผุดผ่อง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 216/29 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาชีพเป็นเกษตรกรทำไร่มันสำปะหลัง แบ่งพื้นที่ในการปลูกมันสำปะหลัง 9 ไร่ พืชผักสวนครัว 3 ไร่ ผลผลิตที่ได้จะนำไปขายที่ตลาดสัตหีบ หรือให้บุตรทำผลไม้แพ็คส่งร้านค้าในพื้นที่บ่อวินและโรงงานที่อมตนคร จังหวัดชลบุรี ผลไม้นำมาแพ็ค อาทิ มะม่วง มันแกว พุทรา

...ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ 086-113-6433

….ผู้ให้ข้อมูลความรู้นายรัชชานนท์ ผุดผ่อง เมื่อวันพุธที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556************************************************************นักพัฒนาชุมชนฯ กำลังเก็บข้อมูลการแพ็คผลไม้
ล้างและเตรียมผลไม้อย่างดีค่ะ

ผลไม้เป็นตะกร้าคุณอารัชชานนท์กับสวนกล้วย

บ้านพักอาศัยของอารัชชานนท์และครอบครัว(อยู่แบบง่ายๆพอเพียง)

**********************************************************