Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home สวนยาง สวนปาล์ม กับน้ำส้มควันไม้

สวนยาง สวนปาล์ม กับน้ำส้มควันไม้

...นายผัน เหลืองอ่อน หรือลุงผาด อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 217/6 หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาชีพเป็นเกษตรกรทำสวนยางพาราและปาล์ม ซึ่งแบ่งเนื้อที่ในการปลูกยางพารา 57 ไร่และปลูกปาล์ม 17 ไร่ และพื้นที่บางส่วนในการปลูกผักสวนครัว

...ลักษณะที่ดินของลุงผันเป็นแบบที่ลาดเชิงเขา เมื่อฝนตกลงมาทำให้หน้าดินถูกชะล้าง ลุงผันต้องไถ่ปรับหน้าดินทุกปีพร้อมกับปลูกมันสำปะหลังไปด้วย หลังจากที่ปลูกมันสำปะหลังมาหลายปีจึงหันมาปลูกมะม่วงและยางพาราตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจด้วย ปัจจุบันต้นยางพาราของลุงผันอายุได้ 7 ปี ทำให้น้ำยางมีปริมาณมากและพื้นที่ในการปลูกจำนวนมากจึงต้องคนงานช่วยงานกรีดยาง น้ำยางที่ลุงผาดกรีดไว้ 4- 8 คืน จึงหยอดน้ำกรดเพื่อจะได้เก็บขี้ยาง ขี้ยางพาราที่ได้จะนำไปขายที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รายได้จากการขายประมาณ 21,000บาทต่อครั้ง ( ขี้ยาง 700 กก. x 30 บาท) และขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำยางและราคาขี้ยางตามท้องตลาด ส่วนสวนปาล์มนั้นลุงผันปลูกมาได้ 2 ปีแล้ว ยังไม่มีผลผลิต

....หลังจากว่างเว้นจากกรีดยางลุงผันจะเก็บท่อนไม้จากสวนยางมาทำถ่านไม้เอาไว้ใช้หุงต้มเองและรองน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน ลุงผันจะเก็บน้ำส้มควันไม้เอาไว้ฉีดผักสวนครัวกันแมลง โดยไม่ต้องอาศัยสารเคมี

...ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ 081-819-2887

….ผู้ให้ข้อมูลความรู้นายผัน เหลืองอ่อน เมื่อวันพุธที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556ลุงผันพร้อมเก็บภาพกับสวนยางแล้วครับ

ภรรยาของลุงผันกำลังเตรียมไม้เผ่าถ่านค่ะ

(ถ่านไม้ใช้ในครัวเรือน)
อันนี้เป็นบ่อเก็บมูลวัว สำหรับทำแก็สชีวภาพ สำหรับหุ่มต้มในครัวเรือน

บ้านพักลุงผัน(น่าอยู่มากๆค่ะ)

******************************************************************************

ลุงผันสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้

***************************************************************************************************************