Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ผักพื้นบ้านสู่ตลาดบ้านเรา

ผักพื้นบ้านสู่ตลาดบ้านเรา

---นายมานิต อินทะมาลี หรือพี่มานิต อายุ 47 ปี (นับถึง พ.ศ. 2556)  อยู่บ้านเลขที่ 217/5 หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาชีพเกษตรชาวสวน แบบสวนผสม โดยแบ่งเนื้อที่ในการปลูกมะม่วง ผักสวนครัว ชะอม รวม 12 ไร่ ผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดสัตหีบ

...ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติมพี่มานิตได้ที่ 089-934-5483

….ผู้ให้ข้อมูลความรู้ นายมานิต อินทะมาลี หรือพี่มานิต เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

 

 

 

 

 

 

แปลงผักของพี่มานิต ที่ปลูกผักหมุนเวียนกัน

 

 

 

 

 

 

 

ถังใส่ปุ๋ยหมักของพี่มานิต

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงผักชะอมของพี่มานิต สวยมากๆค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่มานิตให้ข้อมูลกับนักพัฒนาชุมชนฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านพักของพี่มานิต

 

 

 

 

 

*************************************************************