Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งที่ 2

มะขามยักษ์ลุงส่ง

.........มะขามยักษ์ คือมะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝักใหญ่ โตเร็ว ทนแล้ง ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1.5-2 เมตร ลักษณะฝักใหญ่ ฝักดก ฝักเรียวยาว เนื้อหนา น้ำหนักดี ความเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากกว่ามะขามบ้านธรรมดา 2-3 เท่า ฝักดิบขนาดเต็มที่อยู่ที่ 4-5ฝักต่อ 1 กก. ขายได้กิโลกรัมละ 20 บาท เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย

.......นายบุญส่ง กมลวิจิตร หรือลุงส่ง อายุ 77 ปี (นับถึงปี 2556) แต่งงานกับนางสมพงษ์ กมลวิจิตร และมีบุตร 4 คน อยู่บ้านเลขที่ 216/6  หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองหิน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาชีพเกษตรชาวสวน แบบสวนผสม ที่ดำเนินรอยตามพระยุคคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชหมุนเวียนแบ่งสันปันส่วนปลูกผักสวนครัว อาทิ มะละกอ กล้วยน้ำว้า มะนาว กระเจี้ยบ มันสำปหลัง ยางพารา มะม่วง และที่โดดเด่นของลุงส่งคอมะขามเปรี้ยวยักษ์ ซึ่งปลุกมา 5 ปี แล้ว ฝักใหญ่ฝักดก ฝักเรียวยาว เนื้อหนา น้ำหนักดี จากการดูแลรักษาพืชผักในสวนเป็นอย่างดีทำให้ผลผลิตในปัจจุบันสร้างรายได้ให้ลุงส่งเป็นอย่างดี โดยให้ภรรยาและลูกของลุงส่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนไปจำหน่ายที่ตลาดสดสัตหีบวันเว้นวัน รายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อครั้ง ส่วนมะขามยักษ์นั้นจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อแบบเหมาสวน ลุงส่งเล่าว่าพันธุ์มะขามที่ได้มานั้น ซื้อมาจากงานมหกรรมเกษตร ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ลานหน้าวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดจำหน่ายช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ของทุกปี

...ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติมลุงส่งได้ที่ 083-115-5030

….ผู้ให้ข้อมูลความรู้ นายบุญส่ง กมลวิจิตร หรือลุงส่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

**************************************************************

 

 

 

บ้านของลุงส่ง น่าอยู่มากค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภรรยาของลุงส่งค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังหมักปุ๋ยของลุงส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

รถไถ่เดินตามคันเล็กๆเหมาะสำหรับลุงส่งจริงๆค่ะ

 

 

 

 

 

************************************************