Get Adobe Flash player
- หาดทรายแก้วทะเลใส ทฤษฏีใหม่แหล่งเรียนรู้ อ่างห้วยตู้คู่เกษตร สุดเขตลูกประดู่ เชิดชูหอศิลป์พ่อหลวง -

ข้อมูลพื้นฐาน

คู่มือสำหรับประชาชน

Home อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1

...........ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น หาดทรายแก้ว สวนนงนุช เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี “อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรือ อ่างห้วยตู้ 2” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำนี้สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้อีกด้วย

..........อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 (Huay Too 1 Reservior) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความจุของอ่าง 1.500 ล้านลูกบาศก์เมตร

...........เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยตู้1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ประชาชนทุกองค์กรได้ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สร้างทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม จึงได้มอบหมายงานให้กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำสาธารณะห้วยตู้ 5 ธันวา มหาราช ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะห้วยตู้ และยังมีนาวาเอกวิโรจน์ วังแก้วหิรัญ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมในพิธีเปิดและทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 20,000 ตัว และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

**************************************************************************

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็นน้ำห้วยตู้

************************************************************************************************************************

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและตัดกิ่งไม้ไหล่ทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

*****************************************************************************************